Hướng dẫn làm hợp đồng cho thuê cửa hàng

Hợp đồng cho thuê cửa hàng cần thiết đối với cả người cho thuê và người thuê. Thậm chí, người môi giới trung gian cũng cần nắm được hợp đồng cho thuê cửa hàng để hỗ trợ các bên.

HƯỚNG DẪN LÀM HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CỬA HÀNG 

Hợp đồng thuê của hàng là gì?

Hợp đồng cho thuê cửa hàng hay còn gọi là HĐ thuê cửa hàng. Đây là hợp đồng song vụ được quy định rõ ràng tại Điều 472 Bộ Luật Dân Sự 2015. Cụ thể:

Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng thống nhất sau khi có sự thoả thuận giữa các bên. Bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn được ký với bên thuê, người thuê phải trả tiền thuê. 

Những hợp đồng về thuê nhà ở, thuê nhà để sử dụng với các mục đích khác cũng được thực hiện theo quy định này. 

Hợp đồng thuê cửa hàng bản chấn chính là HĐ thuê tài sản, do đó, các quy định chung của pháp luật liên quan đến vấn đề này hầu hết đều được quy định chung ở Bộ luật dân sự 2015, thuộc Điều 471 đến 482 bao gồm: giá thuê, thời hạn thuê, giao tài sản, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ của các bên HĐ thuê. 

huong-dan-lam-hop-dong-cho-thue-cua-hang

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng được sử dụng nhiều nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10  tháng 06 năm 2021

HỢP ĐỒNG THUÊ CỬA HÀNG (TÊN CỬA HÀNG)

 • Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ vào Luật Nhà ở năm 2014 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tiễn của Hai Bên:

Hôm nay, ngày ……….., tại …………. Chúng tôi gồm các Bên:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà
Sinh ngày
Địa chỉ thường trú
CMND / CCCD
Điện thoại

Cấp ngày

Số tài khoản
Ngân hàng
BÊN THUÊ (Gọi tắt là Bên B):
Ông/Bà
Địa Chỉ

Người đại diện

Chức vụ

 

 

 

CMND / CCCD

Cấp ngày

Điện thoại
Địa chỉ thường trú 

 

Hai bên thỏa thuận cùng nhau lập và ký hợp đồng thuê CỬA HÀNG này sau đây gọi chung là Hợp đồng theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 • Đối tượng của hợp đồng này là: CỬA HÀNG W301S16
 • Diện tích mặt bằng : tim tường : 99.6 m2 – thông thuỷ : 96,0 m2
 • Hình thức sử dụng: Kinh Doanh;
 • Số tầng: 01 tầng

 (Chi tiết tình trạng CỬA HÀNG được thể hiện tại phụ lục 01 kèm theo Hợp đồng này. Phụ lục 01 được lập vào ngày bàn giao. Có sự xác nhận của Hai Bên).

1.2 Mục đích thuê: Bên B thuê căn CỬA HÀNG để phục vụ mục đích kinh doanh riêng

ĐIỀU 2: ĐẶT CỌC HỢP ĐỒNG

Bên B đặt cọc cho bên A: 50.000.000 đ(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)  tương đương 01 tháng tiền thuê vào ngày 10 /06 /2021. Khi kết thúc Hợp đồng, tiền đặt cọc sẽ được Bên A hoàn trả cho Bên B sau khi đã trừ các khoản cần thanh toán như chi phí điện, nước, internet… mà Bên B chưa thanh toán hoặc các thiệt hại về vật chất của Bên A do Bên B gây ra (nếu có và không tính phần hao mòn tài sản theo năm ).

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ GIÁ THUÊ

3.1 Thời gian thuê: 3 năm (36 tháng) được tính từ ngày 10 tháng 08 năm 2021 đến ngày 10 tháng 08 năm 2024

3.2   Giá thuê một tháng: 50.000.000 đ.(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

( Giá thuê trên chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ / quản lý liên quan. )

3.3 Giá thuê trên được cố định trong năm đầu tiên từ 10/08/2021 đến 10/08/2022

– Năm thứ 2 sẽ tăng giá 5% / Giá Thuê 1 tháng. Từ thời điểm 11/08/2022 Đến 11/08/2023

– Năm thứ 3 sẽ tăng giá 7% / Giá Thuê 1 tháng. Từ thời điểm 12/08/2023. Đến 10/08/2024

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. 1. Phương thức thanh toán:
 2. a) Bên B thanh toán tiền thuê cho Bên A như sau:

Ký hợp đồng xong Bên B sẽ thanh toán cho Bên A : 300.000.000 đ ( Ba trăm triệu đồng chẵn ). Tương đương 06 tháng tiền thuê.

Các đợt thanh toán tiếp theo được thanh toánh 06 tháng / lần thanh toán và được thanh toán trong vòng 7 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán tiếp theo.

4.2 Hình thức thanh toán:  Tiền thuê được thanh toán bằng hình thức – Chuyển Khoản hoặc Tiền Mặt

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A.

5.1  Nghĩa vụ Bên A:

 1. Cung cấp cho Bên B bản sao công chứng giấy chứng nhận sở hữu tài sản cho thuê, bản sao CMTND/ CCCD;
 2. Bàn giao lô CỬA HÀNG cho Bên B theo đúng phụ lục 1 Hợp đồng.
 3. Cho phép Bên B được tiến hành các công việc sửa chữa, cải tạo cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh của mình nhưng phải trao đôi cụ thể với bên A.
 4. Bảo đảm cho Bên B sử dụng ổn định, toàn bộ CỬA HÀNG trong thời hạn thuê.
 5. Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê.
 6. Hỗ trợ với Bên B làm thủ tục liên quan đến thuế để xuất hóa đơn cho Bên B.
 7. Trong quá trình Bên B sử dụng lô CỬA HÀNG nếu có các vấn đề liên quan đến sửa chữa, điện, nước vượt khỏi phạm vi thẩm quyền mà không do lỗi của Bên B thì hỗ trợ Bên B sửa chữa, khắc phục;
 8. Nếu Bên A cần lấy lại CỬA HÀNG để sử dụng hoặc lý do khác mà Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã cam kết thì Bên A phải thông báo cho Bên B trước 03 (ba) tháng để Bên B chuẩn bị di chuyển. Số tiền mà Bên B đã thanh toán sẽ được trả lại nếu chưa ở hết thời gian thanh toán đó. Trả lại tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận quy định tại Điều 2 của Hợp đồng. Ngoài ra Bên A phải bồi thường thiệt hại cho Bên B số tiền 000.0000 đ tương đương 06 tháng tiền thuê ;

Ưu tiên để bên B tiếp tục thuê khi hết hạn hợp đồng này vào ngày 10/08/2024

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5.2 Quyền Bên A:

 1. Yêu cầu Bên B thanh toán đủ tiền thuê đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này.
 2. Nhận đủ tiền thuê đúng như đã thoả thuận;
 3. Bên A đến kiểm tra định kỳ 3 tháng/1 lần để kiểm tra định kỳ việc sử dụng CỬA HÀNG của bên B và phát hiện kịp thời và sửa chữa các hư hỏng nếu xảy ra.
 4. ) Được lấy lại toàn bộ CỬA HÀNG và quyền Sử dụng đất ở nguyên trạng như lúc đầu cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê ( đã tính phần hao mòn tài sản theo năm );
 5. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên B:

+ Không trả tiền thuê  đúng thời hạn quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;

+ Sử dụng CỬA HÀNG không đúng mục đích thuê như đã cam kết;

+ Làm hư hỏng nghiêm trọng phần diện tích thuê;

+ Tự ý sửa chữa toàn bộ CỬA HÀNG mà không có sự đồng ý của Bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

+ Vi phạm pháp luật Việt Nam trong  quá trình sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1 Nghĩa vụ của Bên B

 1. Sử dụng CỬA HÀNG đúng mục đích đã thỏa thuận tại Hợp đồng này;
 2. Trả đủ tiền thuê đúng kỳ hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này.
 3. Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng.
 4. Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Việt Nam về các nội dung kinh doanh của mình. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương, nếu để xảy ra vi phạm thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương.
 5. Không được đem các vũ khí và các chất dễ cháy nổ vào CỬA HÀNG. đã thuê. Đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, nếu xảy ra hỏa hoạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thiệt hại đã xảy ra (nếu có).
 6. Thanh toán đầy đủ tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê .
 7. Thông báo cho chủ nhà những khó khăn Bên B gặp phải trong quá trình thuê và nhờ Bên A có những biện pháp hỗ trợ cần thiết (ví dụ: Các vấn đề khó khăn liên quan đến điện, nước, quản lý của cơ quan nhà nước, môi trường, dịch bệnh ,.…).
 8. Nếu Bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A trước 01 (một) tháng. Tiền đặt cọc được Bên A trả lại Bên B theo thỏa thuận quy định tại Điều 2 Hợp đồng này sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc sử dụng căn CỬA HÀNG và trả tiền bồi thường số tiền ……….. tương đương 06 tháng tiền thuê.
 9. i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6.2 Bên B có các Quyền sau đây:

 1. a) Nhận toàn bộ căn ………. theo đúng thoả thuận;
 2. b) Bên B được sửa lại hoặc thay đổi nội, ngoại thất của căn …………. để phù hợp với mục đích sử dụng, kinh doanh của mình nhưng phải được sự đồng ý của Bên A và phải tuân theo những qui định về xây dựng cơ bản và chịu toàn bộ chi phí đó.
 3. c) Trường hợp chấm dứt hoặc kết thúc hợp đồng, Bên B có quyền tháo đỡ các thiết bị mà bên B đã lắp đặt trước đó ;
 4. f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng hết thời hạn theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.
 2. Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn khi ……………… bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
 3. Nếu Bên A hoăc bên B vi phạm các điều khoản đã ký kết thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi đã thông báo cho bên vi phạm biết, bên vi phạm sẽ phải bồi thường cho Bên còn lại số tiền 300.000.000 đ tương ứng 06 tháng tiền thuê theo giá đã thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh thì cả hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thảo luận, thương lượng và xử lý trên cơ sở công bằng, tôn trọng lợi ích của các bên. Nếu các tranh chẩp không thể thương lượng, các bên thống nhất lựa chọn Tòa án nhân dân có thẩm quyền của thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Các văn bản kèm theo Hợp đồng:

Hợp đồng mua bán ……………….. , Bản Thiết Kế ……………

 1. Hợp đồng này gồm 06 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau do Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

Hà Nội , Ngày ….. tháng …… năm ……

 

BÊN CHO THUÊ

 

BÊN THUÊ

 

Cơ sở pháp lý xây dựng Hợp Đồng Thuê:

– Bộ luật dân sự 2015;

– Luật nhà ở 2014;

– Luật kinh doanh bất động sản 2014;

– Luật doanh nghiệp 2014 

PHỤ LỤC 01

Thời Gian Và Danh Mục Bàn Giao

 1. Thời gian bàn giao…….

Hai bên thống nhất bàn giao căn ……… vào ngày ………..

Bên B được 02 tháng tính từ ngày bàn giao đến ngày ……………… để hoàn thành các phần decor, cải tạo và hoàn thiện ……. để đi vào hoạt động.

 1. Danh mục và hiện trạng bàn giao

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 06  năm 2021

 

BÊN CHO THUÊBÊN THUÊ

LƯU Ý KHI LÀM HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CỬA HÀNG

huong-dan-lam-hop-dong-cho-thue-cua-hang

 • Lưu ý đến giá cho thuê: hẳn nhiên, yếu tố đầu tiên mà khi thuê cửa hàng bạn nên đánh giá chính là giá cho thuê cửa hàng là bao nhiêu? Mức giá này so với giá thị trường thì ra sao?
 • Đánh giá giá cho thuê cần dựa trên những yếu tố như: vị trí cửa hàng, giá cho thuê các cửa hàng tương tự, diện tích cửa hàng, mức độ cần sửa sang, mức độ có thể tận dụng từ cửa hàng.
 • Lưu ý đến người cho thuê cửa hàng: cần xác định được người cho bạn thuê có phải là người chủ cửa hàng hay không? Đây có đúng là đối tượng thuê hay không? Để tránh nhầm lẫn hoặc phát sinh những rủi ro. 
 • Lưu ý đến cửa hàng cho thuê có đúng là đối tượng bạn cần thuê không? cần xác định chính xác để tránh thuê nhầm, nên xem trực tiếp. 
 • Lưu ý về thời gian thuê: cả bên thuê và bên cho thuê cần xác định thời gian cho thuê và thuê hợp lý. Mức thời gian thuê ngắn hạn hay dài hạn, bao nhiêu lâu? vì điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc tìm địa điểm thuê mới, tốn chi phí, thời gian, công sức. Bên cho thuê thì mất thời gian để tìm người thuê lấp chỗ. Ngoài ra, thuê dài hạn còn giúp người đi thuê đảm bảo được mức giá thuê theo thời gian. 
 • Người cho thuê nên biết mục đích người thuê cửa hàng dùng để làm gì? và cần soạn ra điều luật, hợp đồng thoả thuận giữa hai bên để tránh trường hợp thuê và sử dụng để tàng trữ, buôn bán hàng cấm, trái pháp luật. 

Hợp đồng cho thuê cửa hàng sau khi đã được ký giữa hai bên thì cần có công chứng để xác lập cơ sở pháp lý, tránh chanh trấp sau này.

Trên đây là những hướng dẫn để làm hợp đồng cho thuê cửa hàng cũng như vài lưu ý quan trọng để cả bên cho thuê và bên thuê nắm được thông tin. Website http://batdongsandautu.net.vn/ chúng tôi hỗ trợ tư vấn đầu tư bất động sản, những sản phẩm đầu tư hiệu quả, đảm bảo gia tăng giá trị dòng tiền cho nhà đầu tư. Để được hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi.

CẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN:

Đọc thêm: Những lưu ý khi cho thuê mặt bằng

Nguồn: http://batdongsandautu.net.vn