Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư bất động sản mới nhất 2022

Ủy thác đầu tư bất động sản là phương thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn với kỳ vọng đem lại sự tăng trưởng về tài sản cho mình. Vậy hợp đồng ủy thác đầu tư bất động sản sẽ được viết thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây.

ỦY THÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ?

Ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) được hiểu là hình thức đầu tư mà ở đó cá nhân có thể tham gia vào REIT bằng cách mua cổ phẩn của mình trực tiếp dựa trên sự trao đổi có qua lại hoặc đầu tư vào quỹ tương hỗ về bất động sản công cộng.

ỦY THÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ

Không giống với hình thức đầu tư bất động sản khác, ủy thác bất động sản tập trung vào các cao ốc văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại, nhà kho và khách sạn. Một số REIT sẽ đầu tư vào một khu vực cụ thể của một số khu vực cụ thể của một thành phố, một khu vực hay quốc gia.

Khi đầu tư vào REIT cổ tức được trả nhỏ giọt và sẽ không ồ ạt như những hình thức đầu tư khác.

Bài viết liên quan:

Mẫu hợp đồng cọc chuyển nhượng căn hộ chung cư mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất năm 2022

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…..

HỢP  ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Số: ……..HĐUTĐT/

Căn cứ vào luật dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật đầu tư Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật thương mại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên và sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên A và B.

Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY THÁC ĐẦU TƯ ( BÊN A):…………………………………………….

CMTND SỐ: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………

Điện thoại :……………………………………………………………………….…

Email : ………………………………………………………………………………

Tài khoản : …………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ỦY THÁC (BÊN B):…………………………………………………

SỐ GCNĐKKD : ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………..

Điện thoại :……………………………………………………….………………….

Email :………………………………………………………………….…………….

Người đại diện:………………………………. Chức danh:…………………………

CMND/Hộ chiếu:………… ………Cấp ngày: Tại: …………………………………

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………….

Tài khoản : …………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng Ủy thác đầu tư với các điều khoản như sau:

 Điều 1. Nội dung:

Bên A ủy thác cho bên B thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh hàng hóa, sản phẩm bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền ủy thác đầu tư là:……………………………………………………………

Thời hạn đầu tư:

Từ ngày………………………đến ngày……………………………………………

 Điều 2. Nghĩa vụ và quyền lợi các bên:

2.1. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A:

Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp tài liệu về quyền được nhận ủy thác đầu tư.

Giám sát kiểm tra bên nhận ủy thác thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin về việc thực hiện hợp đồng.

Nghĩa vụ thanh toán chi phí ủy thác cho bên nhận ủy thác.

Chuyển vốn cho bên nhận ủy thác như thỏa thuận.

Quyền lợi và nghĩa vụ khác:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác đầu tư:

Được nhận phí ủy thác theo thỏa thuận,

Từ chối yêu cầu của bên ủy thác nếu vi phạm quy định của pháp luật.

Yêu cầu bên ủy thác cung cấp các tài liệu cần thiết để thực hiện hoạt động.

Thực hiện đúng nội dung cam kết trong hợp đồng.

Thông báo kịp thời nội dung thực hiện hoạt động đầu tư cho bên ủy thác.

Quyền lợi và nghĩa vụ khác:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Điều 3. Phân chia lợi nhuận và cách thức thanh toán

3.1. Phân chia lợi nhuận:

Lợi nhuận sẽ được phân chia hàng tháng nếu tháng đó có lợi nhuận. Bên A sẽ được hưởng ….% và bên B được hưởng …..% lợi nhuận.

Lợi nhuận hàng tháng được chia vào ngày cuối tháng.

Trong trường hợp rủi ro, tháng nào bị lỗ thì số lỗ đó sẽ được dùng để trừ vào lợi nhuận của tháng sau. Phần lợi nhuận còn lại của tháng sau đó mới được dùng để phân chia lợi nhuận cho các bên.

Lợi nhuận sau khi đã được chia cho bên B thì sẽ hoàn toàn thuộc về bên B. Trong trường hợp rủi ro, tài khoản sau đó nếu có bị lỗ thì bên B cũng không phải bỏ số tiền lợi nhuận đã được chia trước đó để bù số lỗ sau này.

3.2. Phương thức thanh toán:

Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 4. Phương thức giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được ghi trong hợp đồng.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành hai bên có thể giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A 

Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Ký và ghi rõ họ tên

>> Để tải mẫu vui lòng click TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư bất động sản mới nhất 2022, hy vọng sẽ hữu ích cho những ai đang quan tâm đến vấn đề này. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều thông tin hay liên quan đến bất động sản nhé!

Nguồn: http://batdongsandautu.net.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *